Andrzej Bodziony – Nasz Kandydat do Zarządu Poczty Polskiej SA

Drodzy Pocztowcy!

Członek Zarządu reprezentujący pracowników ma tylko jeden głos. Podczas mojej dobiegającej końca kadencji starałem się dowieść, że waga tego głosu zależy od zaangażowania i wiedzy o funkcjonowaniu Poczty. Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu z pracy na różnych szczeblach Poczty i różnych stanowiskach, mogłem nie tylko proponować i zabiegać o wprowadzanie zmian potrzebnych Poczcie i Pocztowcom, ale przede wszystkim skutecznie je wdrażać.
Po raz pierwszy powierzono członkowi zarządu wybranemu przez pracowników praktycznie cały obszar eksploatacji pocztowej. To duży kredyt zaufania od pozostałych członków Zarządu, który nie jest dany raz na zawsze. Dlatego zgłaszam sprawy ważne dla Pocztowców, proponuję rozwiązania, argumentuję i staram się wdrożyć jak najwięcej zmian.Te działania chciałbym kontynuować, zmieniać Pocztę i warunki pracy Pocztowców. Najważniejsze sprawy moim zdaniem to: podwyżki dla pracowników, ale także właściwa, długofalowa polityka wynagradzania i dodatków oraz utrzymanie przywilejów pracowniczych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Trzeba też rozwiązać problem wynagradzania za zastępstwa w rejonach doręczeń, stawki kilometrówki oraz zadbać o szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego Pocztowców. Aby sfinansować wzrost płac potrzebne jest zapewnienie Poczcie zysków z prowadzonej działalności, w tym celu konieczne są dalsze zmiany w usługach, upraszczanie oferty produktowej i właściwa polityka cenowa. Nadal trzeba Pocztę unowocześniać, automatyzować i inwestować w modernizację placówek pocztowych i sortowni.

Jestem przekonany, że Poczta jest wspaniałą firmą, a jej pracownicy zasługują na lepsze warunki płacy i pracy. Dlatego proszę o głos poparcia w nadchodzących wyborach, dzięki któremu będę mógł kontynuować rozpoczęte zmiany dla dobra Pocztowców i Poczty.

Andrzej Bodziony