Wystąpienie do Prezesa PP SA w sprawie kilometrówki

Bogumił Nowicki Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w imieniu Związku wystąpił do Tomasza Zdzikota Prezesa Poczty Polskiej SA z wnioskiem o zwiększenie stawki za kilometr za użytkowanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Wnioskujemy, aby takie uregulowanie funkcjonowało do czasu wydania przez Ministerstwo Infrastruktury rozporządzenia podwyższającego tę stawkę.