Informacja po zdalnym Prezydium Komisji Międzyzakładowej

28 września br. Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PPP przyjęło stanowisko w sprawie działań Związku wobec braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń.


Ustaliliśmy, że we wtorek 5 października br. odbędzie się zebranie Prezydium KM z Wiceprezesem Zarządu PP SA Andrzejem Bodzionym oraz kierownictwem Pionu Operacji Logistycznych w sprawie warunków pracy kierowców po wprowadzeniu nowych planów komunikacyjnych oraz innych utrudnień związanych z wprowadzeniem tego projektu.