Ostateczne wyniki wyborów przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA

7 czerwca br. Krajowa Komisja Wyborcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o ważności przeprowadzonych wyborów oraz ogłasza ich ostateczne wyniki.

Do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V. Kadencji wybrani zostali: Magdalena Lebiedź i Robert Czyż.

Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów:

1) Czyż Robert – 7836,

2) Gawarecki Leszek – 6893,

3) Lebiedź Magdalena – 8371,

4) Pawłowski Robert – 2057,

5) Świder Jacek – 2888,

6) Wieniecka Katarzyna – 5091.

Frekwencja w wyborach wyniosła 31,67 %.

Magdalenie bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej SA na rzecz poprawy warunków pracy i płacy Pracowników oraz na rzecz rozwoju firmy.
Wszystkim Pracownikom, którzy oddali głos na Magdę i Leszka składamy serdeczne podziękowania.