Zwolnienie grupowe będzie mniejsze niż pierwotnie zakładano

Na początku roku Poczta Polska rozpoczęła działania zmierzające do zmniejszenia zatrudnienia o ok. 2 tys. etatów. Dziś, tj. 27 maja br. Zarząd Spółki zdecydował, że skala zwolnień będzie zdecydowanie niższa i obejmie ok. 960 miejsc pracy.

Decyzja przeprowadzenia zwolnienia grupowego w roku 2021 była wielokrotnie uzasadniana i komunikowana. Decyzja ta wynikła m.in. z trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki.

Po upływie I. kwartału br. władze Spółki ponownie dokonały analiz planowanych działań i trendów na rynku usług pocztowych, w wyniku których możliwa była weryfikacja wcześniej przyjętych założeń. Na decyzję o redukcji skali zwolnień miały również wpływ konstruktywne rozmowy z przedstawicielami strony społecznej, a w szczególności argumentacja NSZZ Solidarność przedstawiona w jej stanowisku.

W efekcie powyższych działań, Zarząd Spółki uznał, że całkowite odstąpienie od przeprowadzenia zwolnienia grupowego nie jest możliwe. Niemniej jednak władze Poczty Polskiej zdecydowały o ograniczeniu skali zwolnień o ponad. 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów.

Źródło: Intranet PP