Głosujemy!!

Koleżanki i Koledzy,
dla tych, którzy lubią wybory, jedyna w tym roku szansa na głosowanie. Jak przystało na Pocztę mamy głosowanie określone przez pana Grodzkiego „kopertowym”. W naszym przypadku sprawdzona już wiele razy wygodna, bezpieczna i przejrzysta procedura.

Zachęcam i proszę wszystkich o zachęcanie do udziału. Istotne jest aby pracownicy mieli zwartą reprezentację w radzie nadzorczej. Nasz zespół to gwarantuje. Nasi reprezentanci mają za zadanie dbać o realny interes pracowników.

Traktujmy pracowników poważnie i róbmy to co jest w kompetencjach i możliwościach na danym stanowisku, groteskowe jest to, że jeden z kontrkandydatów zajmuje się od lat, bez żadnego efektu projektem podniesienia stawki tzw.kilometrówki i jeszcze się tym chwali.

Natomiast jest jeszcze jedna ważna sprawa. Mam nadzieję, że właściciel i zarząd PP dostaną czytelny sygnał od pracowników, że rekomendacja „Solidarności” się liczy. Dla nas to istotne, bo realizowanie wszystkich postulatów pracowniczych przez Związek jest łatwiejsze, gdy właściciel i pracodawca wiedzą o społecznym poparciu jakie mamy.
Te wybory to szansa na wzmocnienie naszej pozycji we wszystkich istotnych negocjacjach, które będziemy prowadzili z władzą.

Kto traktuje Pocztę Polska na serio, wybierze numery 2 i 3. Głosujemy na Leszka i Magdę.

Bogumił Nowicki