Badanie obciążenia pracą

Koleżanki i Koledzy,
w miesiącu maju czeka nas badanie obciążenie pracą urzędów pocztowych i służby doręczeń. Jak jest to badanie ważne dla utrzymania miejsc pracy i właściwego ich organizowania nie będę się rozpisywał. O ile, na wyniki badanie obciążenia pracą UP (AAPP)  znaczącego wpływu pracownik nie ma,to inaczej jest jeśli chodzi o obciążenie pracą listonoszy (AAOD) i przygotowanie się do niego.

W dużej mierze od ilości rejonów doręczeń (RD) zależy także ilość stanowisk zapleczowych, ekspedycyjnych, kasy głównej oraz stanowisk bezpośredniego nadzoru.

Bardzo ważną rzeczą, decydującą o ostatecznym wyniku obciążenia pracą służby doręczeń jest Analiza Rejonu Doręczeń (ARD) zwana potocznie  metryczką. Istotne jest, by metryki rejonów doręczeń zawierały pełne dane dotyczące trasy chodu, jak: ilość gospodarstw domowych, instytucji, i ich usytuowanie, wejścia dojścia, ilości klatek, domofonów, pięter w RD pieszych – przebyte odległości (codzienne w kolumnie 39 jak i inne w kol. 41 i 42 z uwzględnieniem znaczenia % w opisie tych kolumn i ich przeniesieniu do AAOD),  trasy rowerowe, a w nich dojścia piesze (kol. 39,41,42) samochodowe (w rejonach samochodowych niezwykle istotne są również odległości piesze kol. 39 – codzienny marsz pod adres, 41 i 42 z przemyśleniem opisów tych kolumn), rodzaj nawierzchni pieszej i pokonywanej samochodem/rowerem.

Utrudnienia  –  jeżeli takie występują w obsłudze rejonu, należy w kol. 53 na danym odcinku  zaznaczyć w metryczce literką U. Utrudnienia to np. brak możliwości podjazdu czy zaparkowania samochodu, odcinek drogi szczególnie niebezpieczny, droga krajowa  czy inna szybkiego ruchu z problemem włączenia się, remonty dróg, mostów przejazdów, przejazdy kolejowe, gdzie zawsze występuje postój, nieodpowiedni stan nawierzchni drogi itp.  Utrudnienia powinny dotyczyć roku, a nie być utrudnieniami jednego dwóch m-cy.

Kolejną ważną kwestią, są wszystkie czynności dodatkowe, jakie wykonuje listonosz, należy to bezwzględnie ująć w metryczkach, a są to np. czynności ekspedycyjno-rozdzielcze (rozdział korespondencji, gazet, paczek, pomoc przy załadunku i wyładunku, otwieranie i zamykanie worków, praca przy dopisie przesyłek rejestrowanych itp.), doręczanie poczty firmowej.

Teraz zwracam się do Koleżanek i Kolegów Naczelników, Kierowników Zmiany, kontrolerów.

Wszystkie te czynności wpływają znacząco na prawidłowe odzwierciedlenie  wyniku obciążenia pracą RD, a co za tym idzie na etatyzację całego urzędu pocztowego. UP to wszystkie  jego działy i tak należy traktować w kontekście majowego badania. Redukcje w RD spowodują pomniejszanie ilości etatów wszelkich zaplecz i kadry kierowniczo-kontrolerskiej. Jeżeli nie zrobimy tego dobrze to jak zorganizujecie pracę up, w mniejszym składzie osobowym. Apeluje do wszystkich pracowników urzędów pocztowych, szczególnie listonoszy, o pilne sprawdzenie  Waszych ARD, czy są właściwie sporządzone, czy aktualne, czy wszystkie czynności dodatkowe są ujęte!!!

W załączeniu kilka zdjęć metryczek, jako przykład, co można w nich ująć. Zamazałem w nich dane identyfikujące UP, którego one dotyczą.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Przewodniczący Komisji Podzakładowej

Sławomir Steltmann