Wybory do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spośród trzech przedstawionych przez Prezydium KM kandydatów dokonała wyboru Leszka Gawareckiego i Magdaleny Lebiedź na naszych kandydatów na dwa miejsca mandatowe w wyborach na przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej SA.

Aby zarejestrować kandydatów w Krajowej Komisji Wyborczej niezbędne było zebranie wśród Pracowników minimum po 500 podpisów na listach poparcia i zgłoszenie zamiaru kandydowania do 14 marca br. Zadanie to kandydaci wykonali z dużym zapasem.

Wczoraj (9 marca br.) w Warszawie w siedzibie Zarządu Poczty Polskiej SA nasi kandydaci, w obecności członków Prezydium Komisji Międzyzakładowej, dokonali złożenia w Krajowej Komisji Wyborczej niezbędnych do rejestracji dokumentów oraz podpisów na listach poparcia i ilości:

– Leszek Gawarecki – 8351 – zebranych podpisów
– Magdalena Lebiedź – 7070- zebranych podpisów

Potwierdzenie rejestracji kandydatów przez Krajową Komisję Wyborczą nastąpi do dnia 24 marca br. Wówczas to będziemy mogli Pracownikom PP bliżej przedstawić naszych kandydatów oraz ich wspólny program na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA.