Warto należeć do Solidarności

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy.

W Poczcie Polskiej działa około 90 organizacji związkowych, z których dwie najliczniejsze, reprezentatywne zrzeszają  ok. 30% pracowników. Większa liczba zrzeszonych Pracowników to mocniejsza i twardsza pozycja Związku w negocjacjach z Pracodawcą.  To także ogrom doświadczeń, mądrości i różnych ocen zbieranych od członków związku, pracowników Poczty Polskiej. Mniejsze związki zawodowe mają możliwość działania – ale mogą jedynie patrzeć na ręce pracodawcy.

W Poczcie Polskiej tylko dwa związki zawodowe są reprezentatywne i mogą realnie wpływać na warunki pracy i płacy pracowników.

Największy z nich – NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, Związek z tradycjami, historią i określoną w statucie Związku misją społeczną.

Nie bądź tym małym, bądź DUŻYM – już dzisiaj zapisz się do NSZZ Solidarność.

W wielkości siła, wejdź w rok 2021 jako członek największego Związku zawodowego w Poczcie Polskiej.

Dlaczego warto należeć do NSZZ Solidarność

Pracownik niebędący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. 

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy będziesz sam.

Pracownikom:

  • z wieloletnim stażem pracy w Poczcie Polskiej wynegocjowaliśmy utrzymanie dodatku stażowego, przedłużenie wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
  • poprzez nasz udział w Komisji Trójstronnej i negocjacjach z Rządem, nastąpił znaczący wzrost płacy minimalnej, zwolniono z podatku dochodowego pracowników do 26 roku życia, obniżono wiek emerytalny.

Zapraszamy do kontaktu i wypełniania deklaracji przystąpienia do NSZZ Solidarność. Druk deklaracji dostępny na naszej stronie internetowej www.solidarnoscpocztagorzow.pl w zakładce Dołącz do Nas lub napisz maila, zadzwoń, a doślemy Ci druk deklaracji członkowskiej.

Kontakt:

Organizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 4/104 66-400 Gorzów Wielkopolski email: s.steltmann@gmail.com; tel. 506121176, 957210226.

Dlaczego warto zapisać się do NSZZ Solidarność

Aktualna sytuacja ekonomiczna wywiera duży wpływ na rynek pracy, na sferę stosunków pracy oraz na relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Często obserwujemy, iż relacje te nie są prawidłowe, a prawa pracowników nie znajdują właściwego zrozumienia ze strony pracodawcy.

Pojawia się, zatem pytanie, co należy zrobić, jakie działania trzeba podjąć, abyśmy, jako pracownicy byli przez pracodawcę traktowani, jak partnerzy. Aby nasze podstawowe prawa były należycie przestrzegane.

Najlepszą i najskuteczniejsza formą jest silna, odpowiedzialna organizacja związkowa. Jako pojedyncze osoby nie jesteśmy w stanie skutecznie bronić swych praw. Zwłaszcza w zakresie obrony trwałości miejsc pracy.

W naszym Zakładzie jest pod tym względem zapewne bardzo dużo do zrobienia. Rozwój ekonomiczny często odbywa się niestety kosztem praw pracowników, a niejednokrotnie wiąże się również z naruszaniem ich godności.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ Solidarność, nasz Związek:

  • Podejmuje działania mające na celu obronę interesów pracowników, zarówno zawodowych, socjalnych, materialnych, jak i kulturalnych.
  • Zajmujemy się nadzorowaniem, kontrolą oraz oceną warunków pracy, w szczególności w zakresie przepisów BHP.
  • Upominamy się o respektowanie przez pracodawców praw pracowniczych, walczymy o przejrzysty system wynagradzania i premiowania, trwałość zatrudnienia oraz bronimy miejsc pracy.
  • Opiniujemy decyzje pracodawców oraz akty prawne dotyczące pracowników.
  • W miarę możliwości udzielamy pomocy materialnej członkom związku oraz staramy się wpływać na rzecz właściwej atmosfery w pracy, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz solidarności w stosunkach międzyludzkich.

Szczegółowych zadań, którymi zajmuje się związek można podawać jeszcze więcej. Ich wspólną cechą jest obrona pracownika wszędzie tam, gdzie jego prawa są zagrożone oraz dbanie o interes każdego z zatrudnionych.

Od tej zasady NSZZ Solidarność nie odstąpi nigdy!