Obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej

5 października br. zdalnie obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Omówiono między innymi przebieg pierwszego spotkania z przedstawicielami pracodawcy w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz przyjęto dwa stanowiska. Pierwsze w sprawie pilotaży w Pionie Sprzedaży, drugie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść.