Andrzej Bodziony – Podsumowanie roku kadencji w Zarządzie PP SA

Szanowni Państwo,
Pracownicy Poczty Polskiej S.A.
Rok temu zostałem Waszym przedstawicielem w Zarządzie Poczty Polskiej. Pracuję dla Was i czuję się zobowiązany złożyć sprawozdanie z roku mojej pracy. Staram się zawsze należycie reprezentować Pocztowców przed Zarządem, Radą Nadzorczą Poczty Polskiej oraz innymi instytucjami.


Najważniejsze działania, które były wynikiem moich starań:
1. Usprawnienie procesów logistycznych, które pozwoliło na utrzymanie terminowości przesyłek w okresie ruchu świątecznego 2019.
2 Przyznanie jednorazowych dodatków, w łącznej kwocie 800 zł, za wysiłek włożony w pracę w ruchu świątecznym (w listopadzie i grudniu 2019 roku).
3 Ujednolicenie od 1 stycznia 2020 po raz pierwszy w całej Poczcie Polskiej, wartości nominału jednego posiłku profilaktycznego (bonu) do 7,00 zł dziennie dla wszystkich uprawnionych pracowników.
4. Zaktualizowanie Regulaminu posiłków profilaktycznych dla pracowników Poczty Polskiej i rozszerzenie grupy pracowników uprawnionych do posiłków profilaktycznych o ponad 6 tys. Pocztowców.
5. Przyznanie jednorazowych wypłat dla pracowników eksploatacji w marcu i kwietniu 2020 roku z tytułu pracy w warunkach pandemii koronawirusa.
6. Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań chroniących zdrowie Pocztowców podczas epidemii. Należą do nich działania na rzecz wyposażenia placówek i pracowników w środki ochrony takie jak 5,6 tysiąca przesłon w placówkach pocztowych, zakup środków ochrony osobistej, dodatek 50 zł dla pracowników na zakupy indywidualne, dodatkowe dezynfekcje w WER-ach, których przeprowadzono ponad 220. Istotne były także działania prawne, jak uzyskanie dostępu do listy adresów osób objętych kwarantanną oraz umożliwienie doręczania do skrzynek dużej części listów poleconych.
Podjąłem też wiele innych inicjatyw, które mam nadzieję wkrótce zaowocują wdrożeniami. Będę o nich informował.
Bardzo dziękuję Wam Wszystkim za rozmowy i kontakty, które są dla mnie inspiracją do działań, jak zmieniać Naszą Pocztę na lepszą.
Pozostaję z szacunkiem i cieszę się, że mogę dla Państwa pracować.