Spotkanie Prezydium KM z Prezesem Poczty Polskiej SA

20 maja br. odbyło się kolejne zdalne zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Do udziału w zebraniu zaprosiliśmy prezesa Poczty Polskiej SA Tomasza Zdzikota oraz wiceprezesa, przedstawiciela pracowników w zarządzie PP SA, Andrzeja Bodzionego.

W trakcie zebrania omawialiśmy następujące tematy:

  1. Sytuacja finansowa Poczty Polskiej SA w trakcie epidemii. Bezpieczeństwo poziomu wynagrodzeń pracowników. Zmiana struktury przychodów PP, zawieranie umów z klientami biznesowymi.
  2. Zmiany organizacyjne w Centrum Szkoleń.
  3. Zarządzanie i decyzyjność w Poczcie Polskiej, konieczność zmian.
  4. Poziom zatrudnienia w Spółce z naciskiem na zatrudnienie w centrali.
  5. Relacje na styku Poczta Polska – Rząd RP. Układ właścicielski nad Spółką.
  6. Strategia Poczty Polskiej – konieczność jej gruntownej modyfikacji.
  7. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy – możliwe jest szybkie przystąpienie do rozmów ze stroną społeczną.

 

Było to pierwsze spotkanie Prezydium KM z nowo powołanym prezesem Poczty Polskiej SA. Spotkanie oceniamy jako konkretne i merytoryczne, dające nadzieję na owocne dalsze rozmowy pomiędzy Pracodawcą a związkiem zawodowym na temat poprawy sytuacji pracowników oraz Spółki. Prezes Tomasz Zdzikot złożył deklarację i wolę kolejnych spotkań z przedstawicielami naszego Związku w sprawach istotnych dla pracowników i Poczty Polskiej SA.