Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ws. sytuacji w Poczcie Polskiej

Dzisiaj, 2 października br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przyjęło Stanowisko ws. sytuacji w Poczcie Polskiej.