Konferencja prasowa

Koleżanki i Koledzy,

w związku z brakiem postępu w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej SA a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej w sprawie kryzysu i napięcia społecznego w Poczcie Polskiej SA.

Od dwunastu dni przedstawiciele obu reprezentatywnych organizacji związkowych tj. MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej i Związku Zawodowego Pracowników Poczty okupują salę w budynku Poczty Głównej przy ul. Świętokrzyskiej, w której odbywały się ostatnie mediacje z udziałem przedstawicieli Rządu RP, Zarządu PP SA, mediatorów.

Konferencja odbędzie się w dniu jutrzejszym tj. 02 października 2019 r. o godzinie 13.00 w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33 VI piętro sala 609.