Koleje listy poparcia z Zarządów Regionów

Dzisiaj otrzymaliśmy poparcia z Zarządów Regionów Śląska Opolskiego i Świętokrzyskiego. Za wsparcie dziękujemy.