Poparcie UNI Global Union dla NSZZ Solidarność w sprawie podwyżek płac w Poczcie Polskiej

W uroczystościach 30-lecia Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność, które odbyły się 26 września we Wrocławiu, udział wziął, na zaproszenie KSŁ, Karri Lybeck, przedstawiciel UNI Global Union – światowego zrzeszenia związków zawodowych, grupującego 150 związków zawodowych z całego świata reprezentujących ponad 20 milionów członków.

W swym wystąpieniu Karri Lybeck odniósł się do obecnej sytuacji w Poczcie Polskiej i prowadzonych przez reprezentatywne związki zawodowe negocjacji w sprawie podwyżek płac dla pracowników Poczty polskiej.

Wyraził pełne poparcie UNI Global Union dla żądań związkowych w prowadzonych negocjacjach podkreślając że  władze Poczty Polskiej jak i właściciel operatora narodowego, czyli rząd polski powinni doprowadzić do osiągnięcia satysfakcjonującego dla pracowników porozumienia gwarantującego godne podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Poczty polskiej.

Karri Lybeck zapewnił, że UNI Global Union i jej wszyscy członkowie na świecie wspierają i stoją ramię w ramię ze związkowcami polskimi w ich słusznej walce o godne i sprawiedliwe zarobki.

 

Fragment wystąpienia Karri Lybecka wyrażające zdecydowane poparcie dla MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w walce o wyższe wynagrodzenia dla Pracowników PP SA:

W UNI przyglądamy się również działaniom w sektorze pocztowym w Polsce i wiemy , że pocztowcy w tym momencie walczą o swoją przyszłość i godziwe warunki pracy i płacy. W pełni popieramy tę walkę o godne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej i stoimy ramię  w ramię ze związkowcami z Poczty Polskiej, reprezentowanymi przez Solidarność.

Poczta Polska i jej właściciel – polski rząd, muszą traktować pracowników polskiego operatora narodowego z szacunkiem i godnością.

Z tego miejsca chciałbym was wszystkich zapewnić: UNI Global Union i 2,5 miliona członków naszej organizacji na całym świecie są z Wami i stoją u waszego boku popierając waszą walkę i wyrażając pełną solidarność z waszymi żądaniami przy stole negocjacyjnym!”

 

Poniżej – pełny tekst wystąpienia przedstawiciela UNI Global Union na uroczystościach we Wrocławiu.

Drodzy koledzy i przyjaciele,

Nazywam się Karri Lybeck i przybyłem tu z życzeniami od UNI Global Union i UNI Europa. Chciałbym podziękować NSZZ Solidarność i Wam wszystkim za zaproszenie UNI Global Union do udziału w Waszym święcie. Przede wszystkim dziękuję władzom Krajowego Sekretariatu Łączności z przewodniczącym Bogumiłem Nowickim, władzom Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z jej przedstawicielem na tych obradach wiceprzewodniczącym Tadeuszem Kubiakiem oraz Wiesławie Mażarskiej koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w Krajowym Sekretariacie  Łączności.

Chciałbym również podziękować NSZZ Solidarność za aktywne poparcie i zaangażowany udział w pracach i spotkaniach sektorów pocztowego i telekomunikacyjnego UNI Global Union i UNI Europa.

UNI Global Union działa w 150 krajach świata reprezentując ponad 20 milionów pracowników. Tak jak i u Was łączy nas silne poczucie solidarności w dążeniu do tworzenia społeczeństwa sprawiedliwości społecznej. Członkowie UNI, to tak samo jak tu w Solidarności, to pracownicy call centers (czyli działów obsługi klienta), poczty i firm telekomunikacyjnych.

Ruch Solidarności szczyci się wspaniałą historią walki o prawa pracownicze i organizowania ruchu związkowego w Polsce., której początki sięgają chociażby roku 1956, związanego z wydarzeniami w Poznaniu. Wszyscy pamiętamy historyczne protesty w sierpniu 1980 r. i wydarzenia w Stoczni Gdańskiej. 

Dziś też jesteśmy w historycznym miejscu – Centrum Historii Zajezdnia, gdzie narodziła się Solidarność we Wrocławiu.

Drodzy bracia i siostry,

Nasza walka nadal trwa. Stoimy dziś przed nowymi wyzwaniami. Pojawiają się nowe wymagania, nowe zawody, automatyzacja procesów pozbawia nas pracy, outsourcing czyli wyprowadzanie części działalności przedsiębiorstw do firm zewnętrznych  oraz wewnętrzne restrukturyzacje powodują redukcje miejsc pracy, a wielkie firmy multimedialne stawiają coraz większe wymagania pracownikom za mniejsze wynagrodzenia, podnosząc wymagania  dotyczące produktywności.

Boimy się że w niedalekiej przyszłości całkowicie zabraknie pracy, a nowe stanowiska będą oferowane na dużo gorszych warunkach. Już teraz w USA  94% nowych miejsc pracy oferowanych od roku 2008 dotyczyło pracy w ograniczonym wymiarze czasowym, samozatrudnienia lub pracy agencyjnej. W Hiszpanii w 2017 r. 90% oferowanych miejsc pracy dotyczyło pracy w ograniczonym wymiarze czasu. Dla porównania, w ubiegły roku 48 osób na świecie było właścicielami całego majątku światowego, w tym roku ta liczba zmalała do 28 osób.

Aby walczyć ze zjawiskiem nierówności społecznej wszyscy pracownicy powinni być zjednoczeni. Powinni mówić jednym głosem. W sektorze telekomunikacyjnym  codziennie walczymy o prawa naszych pracowników w największych firmach telekomu takich jak Oracle, Google czy Orange. W sektorze firm obsługi klienta ( call centers) naszym największym pracodawcą jest największa na tym rynku firma  Teleperformance zatrudniająca ponad 300 tys. pracowników w 80 krajach świata. I na  tym polu odnosimy duże sukcesy. W ubiegłym roku doprowadziliśmy do podpisania porozumienia z pracodawcą w Republice Dominikańskiej. Nie byłoby to możliwe bez poparcia członków UNI z całego świata.

W tym roku dzięki naszemu wsparciu dla kolegów z Albanii doprowadziliśmy do utworzenia pierwszych związków zawodowych w Albanii od ponad 70 lat! To wielki sukces ruchu związkowego. Dzięki naszemu wsparciu i zdecydowanym działaniom pomagamy organizować działalność związkową w oddziałach firmy Teleperformance w Czechach, Rumunii i Holandii.

Solidarność dołącza do tej zmasowanej kampanii na świecie, pokazując, ze wspólne działania przynoszą pożądane efekty. Prace prowadzone są we współpracy z UNI i utworzonym w ubiegłym roku w Warszawie Centrum Organizacji Związków Zawodowych w Europie Centralnej (COZZ).

W UNI przyglądamy się również działaniom w sektorze pocztowym w Polsce i wiemy , że pocztowcy w tym momencie walczą o swoją przyszłość i godziwe warunki pracy i płacy. W pełni popieramy tę walkę o godne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej i stoimy ramię  w ramię ze związkowcami z Poczty Polskiej, reprezentowanymi przez Solidarność.

Poczta Polska i jej właściciel – polski rząd, muszą traktować pracowników polskiego operatora narodowego z szacunkiem i godnością.

Z tego miejsca chciałbym was wszystkich zapewnić: UNI Global Union i 2,5 miliona członków naszej organizacji na całym świecie są z Wami i stoją u waszego boku popierając waszą walkę i wyrażając pełną solidarność z waszymi żądaniami przy stole negocjacyjnym!