Kolejne dni protestu

Czwarty dzień oczekiwania na wznowienie mediacji przez Pracodawcę w ramach trwającego sporu zbiorowego o podwyżkę wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej SA.

W sali 609 na VI piętrze w budynku Poczty Polskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 od czwartku rana non stop przebywa grupa związkowców z NSZZ Solidarność i drugiej reprezentatywnej organizacji związkowej.
Potrzebujemy wyraźnego wsparcia ze strony Pracowników dla naszych działań, za dotychczasowe dziękujemy.

Fotorelacja – tutaj