Odpowiedź na komunikat pracodawcy

W związku z komunikatem, który pracodawca w dniu dzisiejszym tj.  20 września 2019 roku  rozesłał do pracowników Poczty Polskiej, informujemy że, kwota 70 mln zł pozwoli na wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 63 zł brutto tj. 44,14 zł na rękę od 1 lipca 2019 roku.

Jednakże pracodawca zdecydowanie chętniej rozdysponowałby tę kwotę na wypłatę dwóch jednorazowych premii w miesiącu listopadzie w kwocie 350 zł brutto i grudniu 400 zł brutto.

A rozmowy ze związkami zawodowymi na temat wzrostu wynagrodzeń zasadniczych planuje przenieść na rok 2020 roku, po uwzględnieniu wyniku finansowego firmy.

Czy powinniśmy podpisać takie Porozumienie?

My uznaliśmy, że NIE!!