Pikieta pod Kancelarią Premiera RP – Komunikat

KOMUNIKAT
z dnia 3 czerwca 2019 r.
ws. pikiety w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 

W trakcie negocjacji z Zarządem Poczty Polskiej, w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nie osiągnęliśmy postępu w rozmowach, uzgodniliśmy tekst protokołu rozbieżności oraz ustaliliśmy mediatora na kolejny etap negocjacji.W związku z brakiem porozumienia, uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, związek podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w godzinach 13.00 – 15.00 pikiety w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organu właścicielskiego Poczty Polskiej SA.

Podczas protestu musimy jak najmocniej wyrazić swoje niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej oraz z braku należytej pomocy Państwa dla Naszej firmy.

Do udziału w pikiecie zapraszamy wszystkich pracowników Poczty Polskiej.
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 4 pok. 104, tel. 506 121 176, e-mail s.steltmann@gmail.com.

Szczegóły wyjazdu podamy wkrótce.

Przewodniczący KP
Sławomir Steltmann