Mediacje ws. wzrostu wynagrodzeń

W czwartek 16 maja odbyło się spotkanie Zarządu PP z Pocztową Solidarnością w ramach zgłoszonego sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń.

Strony przedstawiły swoje stanowiska, rozmowy będą kontynuowane. Kolejne spotkanie wyznaczono na 22 maja br., w tym dniu pracodawca ma przedstawić konkretną propozycję wzrostu wynagrodzeń.
W dalszym ciągu, by okazać swoje niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia, nosimy przypinki protestacyjne.