Monthly Archives: Grudzień 2022

Boże Narodzenie i Nowy 2023 Rok

ARKUSZ AAOD BĘDZIE POPRAWIONY

Po ponad miesięcznym oczekiwaniu, w dniu dzisiejszym (30 listopada 2022 r.) otrzymaliśmy odpowiedź od pracodawcy na nasze wystąpienie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie badania obciążenia pracą za pomocą narzędzia AAOD.