Monthly Archives: Październik 2021

Komentarz po zawarciu porozumienia płacowego i wyjaśnienie

Szanowni Czytelnicy,

używam dziś odmiennej formy tytułowania, ponieważ adresuję ten tekst do wszystkich zainteresowanych pracowników PP, a nie tylko do członków Organizacji.

12 października zakończyliśmy spór zborowy, prowadzony przez nasz Związek. Pracodawca poinformował o tym na intranecie, a my udostępniliśmy jego komunikat na naszej stronie. Informacja spowodowała żywy oddźwięk w mediach społecznościowych, jednocześnie dostałem kilka uwag w wiadomościach prywatnych, z reguły były to listy anonimowe, podpisane:  kierowcy, lub listonosze, albo po prostu, pracownicy. Obok nielicznych merytorycznych ocen pozytywnych, większość stanowiły uwagi krytyczne, kilka o takiej samej treści szablonu.

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników Poczty Polskiej!

W dn. 12 października br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się sukcesem i zawarciem porozumienia. Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Przed KPRM stanie pocztowe miasteczko? Przed nami rozmowy ostatniej szansy

– Na 18 października zaplanowaliśmy pikietę przed siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale to dopiero początek. Potem planujemy rozbicie pocztowego miasteczka pod kancelarią Rady Ministrów. Wcześniej, bo 12 października odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. Jeśli nie zakończy się ono podpisaniem porozumienia kończącego spór zbiorowy, to wówczas rozpoczynamy naszą akcję – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, w rozmowie z Marcinem Koziestańskim.