Monthly Archives: Styczeń 2021

Stanowiska przyjęte przez Prezydium KM

W tym tygodniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjęło dwa ważne stanowiska, które zostały przekazane Pracodawcy.
Pierwsze ws. projektu Regulaminu Pracy, oraz projektu porozumienia w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy w Poczcie Polskiej, oraz drugie ws. planu zatrudnienia (etatyzacji) na 2021 rok.

Warto należeć do Solidarności

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy.

W Poczcie Polskiej działa około 90 organizacji związkowych, z których dwie najliczniejsze, reprezentatywne zrzeszają  ok. 30% pracowników. Większa liczba zrzeszonych Pracowników to mocniejsza i twardsza pozycja Związku w negocjacjach z Pracodawcą.  To także ogrom doświadczeń, mądrości i różnych ocen zbieranych od członków związku, pracowników Poczty Polskiej. Mniejsze związki zawodowe mają możliwość działania – ale mogą jedynie patrzeć na ręce pracodawcy.

Szczepienia – kiedy będą mogli zaszczepić się Pocztowcy?

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 podzielony został na cztery etapy. Pocztowcy – jako pracownicy sektora infrastruktury krytycznej zostaną zaszczepieni w II etapie, tuż po grupie kluczowej, w tym największego ryzyka, do której należą m.in. medycy. Szczegóły dotyczące dat i zasad wykonywania szczepień na tym etapie, będą wynikały z procesu szczepień przeprowadzonego i zakończonego na I etapie.

Protokół dodatkowy do ZUZP wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, o których pisaliśmy tutaj, wydłużony został termin wypłacania pracownikom świadczeń, które zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym wygasłyby z końcem bieżącego roku.

Protokół Dodatkowy nr. 1 do ZUZP, dotyczący m.in. wydłużenia terminu obowiązywania nagród jubileuszowych oraz dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych, został już zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy, a zatem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.