Daily Archives: 7 grudnia 2020

Warto rozmawiać!!

Koleżanki i Koledzy,
przed tygodniem wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy z Pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po zarejestrowaniu dokumentu przez Państwową Inspekcję Pracy, pracownicy PP będą mogli się nadal cieszyć nagrodami jubileuszowymi, a zasłużeni pracownicy układowymi odprawami emerytalnymi. Na uznanie zasługuje tempo przeprowadzonych rozmów. Ustalenie zostało przyjęte na lata 2021 i 2022.