Monthly Archives: Październik 2020

Program Dobrowolnych Odejść – Informacja z Intranetu

15 października br., w związku z redukcją zatrudnienia w 2020 roku, Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął Uchwałę (Nr 207/2020) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące PDO.

Obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej

5 października br. zdalnie obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Omówiono między innymi przebieg pierwszego spotkania z przedstawicielami pracodawcy w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz przyjęto dwa stanowiska. Pierwsze w sprawie pilotaży w Pionie Sprzedaży, drugie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść.