Monthly Archives: Lipiec 2020

Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie premii za m-c sierpień 2020

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
Poczta Polska SA

Data: 29 lipiec 2020 r.

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 23 lipca 2020 roku podpisane przez p.o. Zastępcę Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego panią Agnieszkę Grzegorczyk Prezydium Komisji Międzyzakładowej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionego w piśmie zamiaru podjęcia przez Zarząd Uchwały w sprawie niewypłacenia premii określonych w Regulaminie Premiowania Pracowników Poczty Polskiej SA za miesiąc sierpień.

Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
Poczta Polska SA
 
Dotarły do nas informacje o rozpoczęciu procedury redukcji zatrudnienia w grupie zawodowej listonoszy. Podobno podstawą tych działań jest wynik badania obciążenia pracą przeprowadzony w tej grupie zawodowej w październiku 2019 roku. Z informacji jakie posiadamy wynika, że dokonano bezpodstawnej korekty wielkości przesyłek nierejestrowanych i umniejszyło ich ilość o 26 mln sztuk.

Bon 200 zł na urlop w Doms już w naszej organizacji związkowej

Każdy członek NSZZ „Solidarność” ma możliwość otrzymania bonu o wartości 200 zł do wykorzystania na wypoczynek w Zakopanem, Jarnołtówku lub w Spale.

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać do związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Doms Sp. z o.o.

Poczta Polska otrzymała wsparcie z Tarczy 4.0

Koleżanki i Koledzy,
po raz kolejny okazało się, że Solidarność miała rację nie godząc się na obniżkę wynagrodzeń. Pomimo braku naszej zgody Poczta Polska i tak otrzymała środki z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Posiadamy informacje, że wczoraj na konta PP wpłynęła pierwsza kwota z trzech transz z Tarczy 4.0 Covid 19.

APEL DO PANA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

APEL DO PANA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9 czerwca 2020 roku Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność za pośrednictwem Piotra Dudy, Przewodniczącego Komisji Krajowej zwróciła się do Pana z prośbą o pilną interwencję w sprawie bardzo złej sytuacji, w jakiej znalazł się narodowy operator Poczta Polska SA, będący pracodawcą dla 80 tys. pracowników.

Apel Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej

Koleżanki i Koledzy,
o sprawach pocztowych napiszę w sobotę, dzisiaj poruszę sprawę istotną dla nas wszystkich, istotną dla całego polskiego społeczeństwa, nie tylko dla Pracowników PP.
Mamy przed sobą w najbliższą niedzielę wybory prezydenckie. Nie przyjmowaliśmy w tej sprawie żadnego oficjalnego stanowiska związkowego, zatem wyrażam opinię, jaką pozyskałem z luźnych rozmów w gronie prezydium KM, ale zarazem jest to moja opinia osobista, do której mam pełne przekonanie i proszę czytelników naszej strony o zapoznanie się z nią.