Daily Archives: 19 września 2019

Pierwszy dzień protestu

Nadal czekamy na poważne zainteresowanie losem firmy i pracowników przez organ Właścicielski i Zarząd PP SA.
Prosimy pracowników o wsparcie w każdy możliwy sposób.

Komunikat z mediacji

KOMUNIKAT

reprezentatywnych organizacji związkowych

z dnia 19 września 2019 r.

 

            18 września br. o godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje rozpoczęte 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali związkowcy z Pocztowej Solidarności i Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Zespoły negocjacyjne były poszerzone o przedstawicieli władz organizacji, którzy obserwowali proces mediacji. Ze strony pracodawcy w mediacjach uczestniczyli Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu i wiceprezesi Andrzej Bodziony i Tomasz Cicirko. Radę Nadzorczą reprezentowali przedstawiciele pracowników Robert Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, Sekretarz Stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Spotkanie moderowali wyznaczeni mediatorzy.