Category Archives: Aktualności

Warto należeć do Solidarności

Szanowni Pracownicy, Koleżanki i Koledzy.

W Poczcie Polskiej działa około 90 organizacji związkowych, z których dwie najliczniejsze, reprezentatywne zrzeszają  ok. 30% pracowników. Większa liczba zrzeszonych Pracowników to mocniejsza i twardsza pozycja Związku w negocjacjach z Pracodawcą.  To także ogrom doświadczeń, mądrości i różnych ocen zbieranych od członków związku, pracowników Poczty Polskiej. Mniejsze związki zawodowe mają możliwość działania – ale mogą jedynie patrzeć na ręce pracodawcy.

Szczepienia – kiedy będą mogli zaszczepić się Pocztowcy?

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 podzielony został na cztery etapy. Pocztowcy – jako pracownicy sektora infrastruktury krytycznej zostaną zaszczepieni w II etapie, tuż po grupie kluczowej, w tym największego ryzyka, do której należą m.in. medycy. Szczegóły dotyczące dat i zasad wykonywania szczepień na tym etapie, będą wynikały z procesu szczepień przeprowadzonego i zakończonego na I etapie.

Protokół dodatkowy do ZUZP wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, o których pisaliśmy tutaj, wydłużony został termin wypłacania pracownikom świadczeń, które zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym wygasłyby z końcem bieżącego roku.

Protokół Dodatkowy nr. 1 do ZUZP, dotyczący m.in. wydłużenia terminu obowiązywania nagród jubileuszowych oraz dodatkowych odpraw emerytalno-rentowych, został już zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy, a zatem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2021 Rok

Warto rozmawiać!!

Koleżanki i Koledzy,
przed tygodniem wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy z Pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po zarejestrowaniu dokumentu przez Państwową Inspekcję Pracy, pracownicy PP będą mogli się nadal cieszyć nagrodami jubileuszowymi, a zasłużeni pracownicy układowymi odprawami emerytalnymi. Na uznanie zasługuje tempo przeprowadzonych rozmów. Ustalenie zostało przyjęte na lata 2021 i 2022.

Stanowisko RKSŁ NSZZ Solidarność do Rządu RP

Na wczorajszym zdalnym zebraniu Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność przyjęto między innymi Stanowisko ws. Projektu Architektury Sieci Logistycznej w Poczcie Polskiej SA.
Stanowisko to adresowane jest do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

ZUZP przedłużony o kolejne dwa lata

Koleżanki i Koledzy,

zakończyły się negocjacje w sprawie przedłużenia wygasających w tym roku zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Podpisy pod dokumentem złożyły już reprezentatywne organizacje związkowe,  trwa proces zbierania podpisów pozostałych sygnatariuszy ZUZP. Uzgodnienia dotyczą przedłużenia obowiązywania wygasających zapisów do końca 2022 roku i zobowiązują strony do rozpoczęcia rokowań w 2022 dotyczących dalszego ich przedłużenia.

Europejska płaca minimalna. Piotr Duda: UE sama na to nie wpadła.

Projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej to rezultat i sukces inicjatywy i starań NSZZ „Solidarność”. O wyrównywaniu dysproporcji na unijnym rynku pracy mówi przewodniczący Związku Piotr Duda w rozmowie z Teresą Wójcik.

Program Dobrowolnych Odejść – Informacja z Intranetu

15 października br., w związku z redukcją zatrudnienia w 2020 roku, Zarząd Poczty Polskiej S.A. podjął Uchwałę (Nr 207/2020) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące PDO.

Obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej

5 października br. zdalnie obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Omówiono między innymi przebieg pierwszego spotkania z przedstawicielami pracodawcy w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz przyjęto dwa stanowiska. Pierwsze w sprawie pilotaży w Pionie Sprzedaży, drugie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść.