Category Archives: Aktualności

Jak rozwijać Pocztę Polską? Rozmowa z wiceministrem aktywów państwowych

– Pocztowe usługi powszechne zaliczają się do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, które muszą być zapewnione, niezależnie od tego czy dana placówka działa w dużej aglomeracji, małym miasteczku, czy na wsi. Od tego nie odejdziemy. Również dlatego, że dla ogromnej liczby obywateli, w szczególności dla mieszkańców wsi, Poczta Polska stanowi główny, a często jedyny, wyraz emanacji państwa w ich lokalnym środowisku. Poczta Polska jest także jedynym „oknem na Świat”, które umożliwia komunikację z bliskimi czy pozwala zarządzać sprawami urzędowymi – mówi wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Śliwka.

Komentarz po zawarciu porozumienia płacowego i wyjaśnienie

Szanowni Czytelnicy,

używam dziś odmiennej formy tytułowania, ponieważ adresuję ten tekst do wszystkich zainteresowanych pracowników PP, a nie tylko do członków Organizacji.

12 października zakończyliśmy spór zborowy, prowadzony przez nasz Związek. Pracodawca poinformował o tym na intranecie, a my udostępniliśmy jego komunikat na naszej stronie. Informacja spowodowała żywy oddźwięk w mediach społecznościowych, jednocześnie dostałem kilka uwag w wiadomościach prywatnych, z reguły były to listy anonimowe, podpisane:  kierowcy, lub listonosze, albo po prostu, pracownicy. Obok nielicznych merytorycznych ocen pozytywnych, większość stanowiły uwagi krytyczne, kilka o takiej samej treści szablonu.

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników Poczty Polskiej!

W dn. 12 października br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się sukcesem i zawarciem porozumienia. Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Przed KPRM stanie pocztowe miasteczko? Przed nami rozmowy ostatniej szansy

– Na 18 października zaplanowaliśmy pikietę przed siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale to dopiero początek. Potem planujemy rozbicie pocztowego miasteczka pod kancelarią Rady Ministrów. Wcześniej, bo 12 października odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. Jeśli nie zakończy się ono podpisaniem porozumienia kończącego spór zbiorowy, to wówczas rozpoczynamy naszą akcję – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, w rozmowie z Marcinem Koziestańskim.

Informacja po zdalnym Prezydium Komisji Międzyzakładowej

28 września br. Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PPP przyjęło stanowisko w sprawie działań Związku wobec braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń.

Relacja z Rajdu Rowerowego „Rowerami w prehistorię”

W sobotni ranek 18 września br. z obrzeży miasta Gorzowa Wielkopolskiego wyruszyliśmy na rowerach w grupie 25 uczestników na trasę jednodniowego rajdu rowerowego „Rowerami w prehistorię”. Pomimo, że pogoda nie była zbyt dla nas łaskawa to humory dopisywały wszystkim uczestnikom rajdu, którzy dzielnie znosili trudy ponad pięćdziesięciokilometrowej trasy w niełatwym terenie.

Komunikat w sprawie trwającego sporu zbiorowego

Informujemy, że w dniu 14 września br. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PPP odbyli wstępną rozmowę z Prezesem oraz wszystkimi Wiceprezesami Zarządu Poczty Polskiej SA dotyczącą trwającego sporu zbiorowego o wzrost wynagrodzeń pracownikom PP SA. Ustaliliśmy, że spotkanie zespołu negocjacyjnego z pracodawcą odbędzie się do 8 października br.

Komisja Międzyzakładowa obradowała w Gdańsku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkała się w Gdańsku, by uczcić 41 rocznicę powstania NSZZ Solidarność, 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oddać hołd obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku. Członkowie Komisji Międzyzakładowej w asyście pocztów sztandarowych uczestniczyli w obu, jakże ważnych uroczystościach.

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Od dzisiaj formalnie rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Emerytura za staż”. Zgodnie z postanowieniem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dniem 30 czerwca br., która przyjęła wniosek o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw” – można formalnie rozpocząć akcję zbiórki podpisów po naszym projektem.

Sejmowa Komisja Infrastruktury – Sytuacja w Poczcie Polskiej SA

Sytuacja ekonomiczna Poczty Polskiej i jej polityka kadrowa ze szczególnym uwzględnieniem Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych pracowników spółki
– przedstawiają: Minister Aktywów Państwowych oraz Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.