Category Archives: Aktualności

INFORMACJA Z ZEBRANIA PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkało się 27 września 2023 roku w Katowicach z kierownictwem Centrum Kadr i Szkoleń oraz w dalszej części zebrania z Wiceprezesem Andrzejem Bodzionym.

Wniosek do Komisji Europejskiej

21 września 2023 Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność wystąpił z wnioskiem do Komisarza ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej o przyspieszenie prac nad wydaniem zgody na wypłatę przez Rząd RP środków z tytułu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez Pocztę Polską SA 2021-2025.

Uroczystości rocznicowe w Gdańsku

Przedstawiciele Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, w asyście pocztów sztandarowych, uczestniczyli w Gdańsku w obchodach 43 rocznicy powstania NSZZ Solidarność, 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz oddali hołd obrońcom Poczty Polskiej. Złożono okolicznościowe wieńce i wiązanki pod bramą Stoczni Gdańskiej, pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej oraz na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu, gdzie pochowane są szczątki 38 ofiar obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Delegacja Pocztowej Solidarności brała również udział w uroczystościach na Westerplatte.

Wystąpienie o rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w dniu 9 sierpnia 2023 r. wystąpiło do Zarządu Poczty Polskiej SA o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Pisma w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Poniżej publikujemy pisma Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność w sprawie przygotowanej przez Radę Ministrów projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji”.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2023-2028

Od wspólnego zdjęcia rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Po przyjęciu porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji. Zarząd Regionu podjął decyzję, że Prezydium będzie liczyć 5 osób.

Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 19 maja br. przyjęło stanowisko w sprawie konkursu motywacyjnego dla Regionów Sieci i Regionów Dystrybucji oraz wspierających je komórek regionalnych Centrum Kadr i Szkoleń i Centrum Infrastruktury.

Wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Poniżej publikujemy wystąpienie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. do Zarządu PP SA w sprawie zmian do Instrukcji II P 9.

Wielkanoc 2023

ORLEN BIZNESTANK – KARTA RABATOWA

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której, członkowie Związku, mogą za tzw. symboliczną złotówkę wyrobić na wybranych Stacjach Orlen Kartę Rabatową. Dzięki niej uzyskają rabat na wszystkich Stacjach Orlen i Bliska przy zakupie paliw i artykułów w Stop Cafe.