Category Archives: Aktualności

ARKUSZ AAOD BĘDZIE POPRAWIONY

Po ponad miesięcznym oczekiwaniu, w dniu dzisiejszym (30 listopada 2022 r.) otrzymaliśmy odpowiedź od pracodawcy na nasze wystąpienie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie badania obciążenia pracą za pomocą narzędzia AAOD.

Wystąpienie do Zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Publikujemy treść wystąpienia adresowanego do Zarządu Poczty Polskiej SA dotyczącego badania obciążenia pracą listonoszy AAOD.

Wyższe wynagrodzenia dla Pocztowców i nagroda świąteczna

W dn. 28 września br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się zawarciem Porozumienia, które dotyczy zarówno wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, jak też dodatkowego wynagrodzenia przedświątecznego.

Wspieramy strajkujące Kobiety

1 sierpnia rozpoczął się protest w firmie W&W Polska w Lubsku. Od 23 sierpnia trwa tam strajk. Solidarność mamy nie tylko w nazwie ale również w działaniu, dlatego dzisiaj udaliśmy się do strajkujących Kobiet, by udzielić poparcia dla ich słusznych żądań. Firma zatrudnia około 130 pracowników, w strajku czynnie uczestniczy blisko 100 Kobiet.

Uroczystości rocznicowe w Gdańsku

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej spotkało się w Gdańsku, by uczcić 42 rocznicę Sierpnia 1980 i powstania NSZZ Solidarność, 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz by oddać hołd obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku.

Spotkanie z Premierem Jackiem Sasinem

Wczoraj (23 sierpnia br.) przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność spotkali się z Panem Premierem Jackiem Sasinem. Panu Premierowi towarzyszyli Minister Jan J. Kanthak, Prezes Tomasz Zdzikot i Dyrektor Departamentu MAP, Pan Wojciech Krysztofik.

Spotkanie z Zarządem PP SA w sprawie zadaniowego czasu pracy listonoszy

17 sierpnia br. odbyło się kilkugodzinne spotkanie Pocztowej Solidarności z Prezesem Poczty Polskiej SA Tomaszem Zdzikotem w sprawie zadaniowego czasu pracy listonoszy. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezesi Andrzej Bodziony oraz Mateusz Wodejko.

Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjęło stanowisko w sprawie wprowadzenia narzędzia Analiza Czasu Pracy Służby Doręczeń i wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Informacja ze spotkania z Zarządem Poczty Polskiej SA

W środę 13 lipca br. w Warszawie w siedzibie Poczty Polskiej SA odbyło się spotkanie z Zarządem PP SA, który reprezentował Prezes Tomasz Zdzikot, Wiceprezesi Andrzej Bodziony i Krzysztof Falkowski. Strona NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej reprezentowana była przez Przewodniczącego Bogumiła Nowickiego i Wiceprzewodniczących Witolda Paluszaka, Andrzeja Piekarza, Sławomira Steltmann oraz Marcina Soszyńskiego członka Prezydium KM.