Category Archives: Aktualności

Drugi dzień protestu

Kolejny dzień protestu za nami. Dostaliśmy dzisiaj wiele sygnałów poparcia dla naszych działań i decyzji o nie przyjęciu propozycji pracodawcy. Odwiedzili nas dzisiaj pracownicy Poczty Polskiej z Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak, sekretarz Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność Grzegorz Iwanicki, dziennikarze.

Odpowiedź na komunikat pracodawcy

W związku z komunikatem, który pracodawca w dniu dzisiejszym tj.  20 września 2019 roku  rozesłał do pracowników Poczty Polskiej, informujemy że, kwota 70 mln zł pozwoli na wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 63 zł brutto tj. 44,14 zł na rękę od 1 lipca 2019 roku.

Pierwszy dzień protestu

Nadal czekamy na poważne zainteresowanie losem firmy i pracowników przez organ Właścicielski i Zarząd PP SA.
Prosimy pracowników o wsparcie w każdy możliwy sposób.

Komunikat z mediacji

KOMUNIKAT

reprezentatywnych organizacji związkowych

z dnia 19 września 2019 r.

 

            18 września br. o godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje rozpoczęte 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali związkowcy z Pocztowej Solidarności i Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Zespoły negocjacyjne były poszerzone o przedstawicieli władz organizacji, którzy obserwowali proces mediacji. Ze strony pracodawcy w mediacjach uczestniczyli Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu i wiceprezesi Andrzej Bodziony i Tomasz Cicirko. Radę Nadzorczą reprezentowali przedstawiciele pracowników Robert Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, Sekretarz Stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Spotkanie moderowali wyznaczeni mediatorzy.

Odpowiedź na Petycję

Poniżej publikujemy odpowiedź na Petycję z dnia 14 czerwca 2019 roku skierowaną na ręce Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej SA. Petycję wręczyliśmy w czasie pikiety pracowników Poczty Polskiej w Warszawie.

Spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych

7 sierpnia br. w Warszawie odbyło się wspólne spotkanie zespołów negocjacyjnych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej i Związku Zawodowego Pracowników Poczty . Strony określiły swoje żądania i przedstawiły pole negocjacyjne dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej. Obie reprezentatywne organizacje związkowe podtrzymały wolę wspólnego prowadzenia mediacji z Pracodawcą.

Mediacje z OM NSZZ Solidarność – kolejne spotkanie

Poniżej publikujemy uzgodnioną część wspólnego komunikatu po wczorajszym spotkaniu z pracodawcą.

24 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność, prowadzone w ramach sporu zbiorowego.

Celem spotkania było zbliżenie stanowisk stron oraz dążenie do wypracowania porozumienia.

Spór zbiorowy

Wczoraj (27 czerwca br.), w ramach trwającego sporu zbiorowego, rozpoczęły się mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracownikom Poczty polskiej SA pomiędzy naszą organizacją związkową a Zarządem PP SA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy z Prezesem Przemysławem Sypniewskim oraz Wiceprezesem Pawłem Przychodzeniem, mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustalony wspólnie przez strony sporu zbiorowego oraz członkowie zespołu negocjacyjnego reprezentujący OM NSZZ Solidarność PPP – Paweł Jędrzejewski, Marcin Gallo, Maria Stachowska i Sławomir Steltmann.

Petycja

P E T Y C J A
ws. sytuacji w Poczcie Polskiej
Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 roku
Do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Poczta Polska jest największym w Polsce przedsiębiorstwem, nad którym Rząd RP sprawuje władzę właścicielską. Przed objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość spółka była poddana celowej dewastacji. Najbardziej widocznym wewnętrznie efektem tych działań było zwolnienie tysięcy pracowników, oraz wypowiedzenie układu zbiorowego pracy. Wprowadzenie nieładu organizacyjnego i strukturalnego spowodowało oddalenie poczty od społeczeństwa, któremu przez lata służyła. PiS zatrzymało tę tendencję, jednak konieczne działania naprawcze nie zostały przeprowadzone. Ocenę działań obecnego zarządu zawiera decyzja Prezydium Komisji Międzyzakładowej przekazana Panu Premierowi 15 marca bieżącego roku. Poczta Polska potrzebuje dobrej zmiany.

Pikieta Pracowników Poczty Polskiej – transmisja na żywo

Transmisja na żywo z Pikiety organizowanej przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 14 czerwca 2019 roku w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.